A Lila Fecske Alapítvány 2007. évi Közhasznúsági Jelentése

Támogatások: 879.850.-
Alaptevékenység bevétele: 143.200.-
Rövidlejáratú kölcsönök: 3.000.000.-
Összes ráfordítás: 1.403.000.-
Kisértékű eszközök értékcsökkenése: 1.732.000.-
Értékcsökkenés: 36.000.-
Tárgyi eszközök beszerzése: 768.000.-

Tárgyévi Eredmény: -2.123.000.-

A Lila Fecske Alapítvány 2007. augusztus 1-jén kezdte meg közhasznú tevékenységét, elsősorban nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, valamint egészségmegőrzés, hátrányos helyzetű csoportok segítése és egyéb szociális tevékenység területén. 2007-ben az alábbi konkrét tevékenységeket végeztük:

  • Fejlesztő játékpark létrehozása a Lila Fecske Játszókuckóban
  • Gyermekmegőrzés, gyermekfelügyelet az édesanyák elfoglaltsága esetén
  • Képességfejlesztő foglalkozások biztosítása 1 – 7 éves gyermekek számára
  • Édesanyák számára kikapcsolódó, szabadidős tevékenységek
  • Szülésfelkészítő tanfolyam párok számára
  • Preventív egészségmegőrzési, környezettudatos programok

Együttműködés céljából felvettük a kapcsolatot a környék (XVIII. kerület) óvódáival, bölcsődéivel, a körzeti védőnői szolgálattal, az önkormányzat megfelelő képviselőivel, a helyi nagycsaládos egyesülettel. Az óvodai csoportok számára díjmentes játszóházi részvételt biztosítottunk.

Alapítványunk enyhíteni igyekszik a helyi, nem túl kedvező adottságokat – értjük ezalatt a kevés bölcsődei, óvodai férőhelyet, a helyi színvonalas szabadidős családi programok hiányát. Felvállaljuk, hogy mikrokörnyezetünkben biztosítjuk a környéken élő gyermekek megőrzését, szórakoztatását, szakszerű fejlesztését, különös tekintettel a rászoruló családokra. Működésünk során együttműködünk a helyi hasonló célokat szem előtt tartó civil szervezetekkel, bölcsődékkel, óvodákkal, iskolákkal, alapítványokkal. Közhasznú céljaink teljesítése terén eredményesen zártuk az évet.