Bölcsiseinknek  a következő foglalkozásokat, programokat nyújtjuk

A programok a Bölcsődei Szakmai Program koncepciójára épülnek. Szakmai programjaink kifüggesztve az intézményben megtalálhatóak. Tevékenységünket a szintén kifüggesztett Házirend alapján végezzük.

A gyermek fejlődését elősegítő alaptevékenységek

 • Vizuális kultúra, művészetek
 • Anyanyelvünk (mese, vers, mondóka)
 • Ének-zene
 • Mozgásfejlesztés
 • Környezetünk megismerése

Rendszeres foglalkozásaink (pedagógusaink ajánlását az oldal alján találják)

 • Zenebölcsi– mondókák, dalok, játékok, hangszeres zene, ismerkedés a klasszikus zene alapjaival zenepedagógus szakember vezetésével, hetente 1 alkalommal. A foglalkozásról részletesen itt olvashatnak.
 • Bilibó torna – játékos mozgásfejlesztés szakember vezetésével (heti 1 alkalom) – részletesen a tornáról és fejlesztő hatásáról itt olvashatnak
 • Bábszínház, meghívott vendégelőadók – közelgő ünnepek alkalmával, évszakok beköszöntével
 • Angol nyelvi játékok hetente 1 alkalommal
 • Kreatív játékkezdeményezés csoportban heti 1 alkalommal
 • Naponta ismétlésekkel, a gyermekek igényei szerint játékos mozgásos dalokat énekelünk, furulyázunk, mesélünk, mozgunk a folyamatos szabad játék tevékenység mellett.

A foglalkozásokat a gyermekekkel foglalkozó pedagógusok, illetve a kisgyermeknevelők tartják.

Választható foglalkozások, fejlesztések, melyeket külön igény esetén megszervezünk

 • angol nyelvi játékok
 • logopédiai fejlesztés, beszédindítás

Alkalmankénti programok szülőkkel, vagy szülők nélkül, melyről a faliújságon tájékozódhatnak

Foglalkozásainkról részletesebben a pedagógusok így vallanak:

Kreatív játék kezdeményezés

A kisgyermekek még teljes szabadsággal és játékossággal tudják belevetni magukat az alkotásba, amit később, sajnos, elveszhet. Célunk, hogy ez ne történjen meg, s ezt a fajta szabadságot, melyet csak gyermekkorban birtoklunk igazán, a későbbiekben is használni tudják. Játékkezdeményezéseinkben szeretnénk az átlagos képességű gyermekeket is abba az irányba terelni, hogy az alkotást élvezzék, játékként, szórakozásként éljék meg, és ez a mostani sikerorientált világunkban is megmaradjon bennük, még felnőtt korukban is.

Zenebölcsi
Joó Enikő vagyok, 4 gyermekes édesanya, zenepedagógus. A Zeneakadémián végeztem el az ének-zene karvezetés szakot. Bizonyított, hogy a zenei nevelés nemcsak a zenei hallás és ritmusérzéket fejleszti, hanem jelentős mértékben fejleszti a memóriát, kreativitást, problémamegoldó képességet.

Mi történik egy foglalkozáson: zenebölcsin a gyerekek játékos, zenés környezetbe burkolva ismerkedhetnek meg – szinte észrevétlenül – a zenei nyelv alapjaival. Sok éneket, mondókát, játékot sajátítanak el. Minden mondóka és dal mozgáshoz kötött, mely által a mozgáskoordináció is javul.

A foglalkozások során számos hangszerrel (furulya, gitár, metalofon, ritmushangszerek,) ismerkedhetnek  meg a gyerekek.

A zenehallgatás fejleszti a koncentráció képességet, zenei hallást, és a szépérzéket, valamint maradandó élményt nyújt a gyerekeknek, ezért helye van a zenebölcsis foglalkozásokon is.

Alkalmainkon megjelennek a magyar népzene és néptánc alapjai, ezek által a gyermekek közel kerülhetnek a hagyományainkhoz is.

„A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele: lelki vérszegénységben él és hal. Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be.” (Kodály Zoltán) ”

Mozgásfejlesztés

Bilibó torna

A gyermeknek testi és lelki fejlődési szintjének megfelelő mozgástanulási lehetőségét kell biztosítani. Így a kellő mértékben kielégített mozgásvágy megadja a tapasztalatszerzés és a mozgás örömét.Ezt szeretnénk megvalósítani egy zenés, játékos, mozgásfejlesztő fantázia torna keretében, amit heti 1 alkalommal tartunk.

Beszédindító csoportos terápia és egyéni beszédfejlesztés

Játékos angol