Közhasznúsági Jelentés 2010

BESZÁMOLÓ

2010. januártól a Magyar Államkincstártól Normatív Állami Hozzájárulást kapunk a 20 férőhelyes bölcsőde és az 5 férőhelyes Családi Napközi működéséhez. A hozzájárulás nagymértékben megkönnyítette az idei gazdálkodásunkat. Ennek köszönhetően a bölcsődének 2 fő főállású és 2 fő 6 órás munkatársa lett (szakképzett gondozónők és dajka), valamint továbbra is önkéntes dolgozók is segítenek főleg a takarítási munkálatokban. A Családi Napközi egy főállású szakirányú tanfolyamot végzett alkalmazottat foglalkoztatott.

Tavasztól folyamatosan nőtt a bölcsődések száma, az évben átlagosan 90%-os kihasználtsággal működtünk. Majdnem minden távozott gyermek helyére szinte azonnal találtunk másik gyermeket, működött a várólistánk is. A nagy igényekből látjuk, hogy a Családi Napközi 5 férőhelye igen kevés, jóval több óvodás korú gyermek is szeretne hozzánk járni.

Sajnos a Családi Napközire kiírt pályázaton nem nyertünk, így nem tudtunk új Csanát nyitni. Az ESZA működési költség pályázaton 200.000 Ft-ot nyertünk, melyet részben udvari játékra, részben az intézmények udvarának gumitéglával való lerakására költöttünk a játszótér biztonságossá tétele érdekében.

2010-ben először kaptunk 1%-ot a 2009-es jövedelemadók után. Ennek összege 175.000 Ft volt. Az összegből Zepter levegőtisztító gépet vásároltunk a két bölcsődei csoport számára. A gép használata óta érezhetően csökkent a betegségek száma a gyermekek körében és nyugodtabb az alvásuk.

A Főkönyvi Kivonatok szerint az állami normatívát teljes egészében a bölcsőde és családi napközi folyó költségeire, a csoportszobák berendezéseire, játékállományunk bővítésére, valamint színvonalas programokra (szüreti mulatság, farsang, Mikulás ünnepség meghívott vendéggel…stb.), szolgáltatásokra fordítottuk gyermekek igényeinek kielégítése érdekében. Erre ment el a szülőktől szedett térítési díjak legnagyobb része is. Az intézmények felújítására – nyári festés, újabb mosdó létesítése – a befizetett alapítványi hozzájárulások szolgáltak forrásul.

Költségeinket növelte a szokásos évi önkormányzati és ANTSZ ellenőrzés kapcsán létrejött határozat is, melynek keretén belül azonnal módosításokat (kerítés, pelenkázó új helyen) kellett végrehajtanunk, új szolgáltatásokat igénybe vennünk pl. rágcsáló irtás, új ételszállító igénybevétele. További átalakítási munkálatokat irányoztunk elő ennek kapcsán a 2011-es évre.

A játszóházban tovább folytatódtak a jól bevált játszóházi programok. Valamint az igények és a lehetőségek alapján új programokkal bővültek melyek elsősorban kisgyermekeknek és kismamáknak szóltak. Pl. ecsetklub, kerámia klub, valamint szülők részére várandós tanfolyam és hastánc. Tapasztalatunk alapján az irányított anyás foglalkozásokra továbbra is nagyobb a mamák igénye, mint a néhány órás felügyeletre. A játszóházi tevékenység önmagában veszteséges, alapítványi hozzájárulásból tudjuk fedezni a költségeket.

A 2010-es évben vállalkozói tevékenységet nem folytattunk. Induló tőkénk (2007-ben 100.000 Ft.) nem gyarapodott. A tisztségviselők díjazás nélkül látták el feladataikat.

Budapest, 2011-02-14

Alapítvány Képviselője