1188 Bp., Zrínyi u. 19. a.
E-mail: info@lilafecske.hu
Adószám: 18260900-1-43
Bankszámlaszám:
10918001-00000047-24030002
A játszókuckó címe:
1188 BP., Dózsa Gy. út 37.
Telefon: 06 70 237 8668
Bölcsi, ovi címe:
Vecsés, János u. 20.a
Telefon: 06 29 356 732Közhasznúsági Jelentés 2010

BESZÁMOLÓ

2010. januártól a Magyar Államkincstártól Normatív Állami Hozzájárulást kapunk a 20 férõhelyes bölcsõde és az 5 férõhelyes Családi Napközi mûködéséhez. A hozzájárulás nagymértékben megkönnyítette az idei gazdálkodásunkat. Ennek köszönhetõen a bölcsõdének 2 fõ fõállású és 2 fõ 6 órás munkatársa lett (szakképzett gondozónõk és dajka), valamint továbbra is önkéntes dolgozók is segítenek fõleg a takarítási munkálatokban. A Családi Napközi egy fõállású szakirányú tanfolyamot végzett alkalmazottat foglalkoztatott.

Tavasztól folyamatosan nõtt a bölcsõdések száma, az évben átlagosan 90%-os kihasználtsággal mûködtünk. Majdnem minden távozott gyermek helyére szinte azonnal találtunk másik gyermeket, mûködött a várólistánk is. A nagy igényekbõl látjuk, hogy a Családi Napközi 5 férõhelye igen kevés, jóval több óvodás korú gyermek is szeretne hozzánk járni.

Sajnos a Családi Napközire kiírt pályázaton nem nyertünk, így nem tudtunk új Csanát nyitni. Az ESZA mûködési költség pályázaton 200.000 Ft-ot nyertünk, melyet részben udvari játékra, részben az intézmények udvarának gumitéglával való lerakására költöttünk a játszótér biztonságossá tétele érdekében.

2010-ben elõször kaptunk 1%-ot a 2009-es jövedelemadók után. Ennek összege 175.000 Ft volt. Az összegbõl Zepter levegõtisztító gépet vásároltunk a két bölcsõdei csoport számára. A gép használata óta érezhetõen csökkent a betegségek száma a gyermekek körében és nyugodtabb az alvásuk.

A Fõkönyvi Kivonatok szerint az állami normatívát teljes egészében a bölcsõde és családi napközi folyó költségeire, a csoportszobák berendezéseire, játékállományunk bõvítésére, valamint színvonalas programokra (szüreti mulatság, farsang, Mikulás ünnepség meghívott vendéggel…stb.), szolgáltatásokra fordítottuk gyermekek igényeinek kielégítése érdekében. Erre ment el a szülõktõl szedett térítési díjak legnagyobb része is. Az intézmények felújítására - nyári festés, újabb mosdó létesítése – a befizetett alapítványi hozzájárulások szolgáltak forrásul.

Költségeinket növelte a szokásos évi önkormányzati és ANTSZ ellenõrzés kapcsán létrejött határozat is, melynek keretén belül azonnal módosításokat (kerítés, pelenkázó új helyen) kellett végrehajtanunk, új szolgáltatásokat igénybe vennünk pl. rágcsáló irtás, új ételszállító igénybevétele. További átalakítási munkálatokat irányoztunk elõ ennek kapcsán a 2011-es évre.

A játszóházban tovább folytatódtak a jól bevált játszóházi programok. Valamint az igények és a lehetõségek alapján új programokkal bõvültek melyek elsõsorban kisgyermekeknek és kismamáknak szóltak. Pl. ecsetklub, kerámia klub, valamint szülõk részére várandós tanfolyam és hastánc. Tapasztalatunk alapján az irányított anyás foglalkozásokra továbbra is nagyobb a mamák igénye, mint a néhány órás felügyeletre. A játszóházi tevékenység önmagában veszteséges, alapítványi hozzájárulásból tudjuk fedezni a költségeket.

A 2010-es évben vállalkozói tevékenységet nem folytattunk. Induló tõkénk (2007-ben 100.000 Ft.) nem gyarapodott. A tisztségviselõk díjazás nélkül látták el feladataikat.

Budapest, 2011-02-14

 

                                                                  Alapítvány Képviselõje

 

 


Terv és kivitelezés: Civertan Bt. | Grafika: Ferenc Réka
Min. felbontás: 1024 x 768